norbert@bitbuit ~ $ cowsay ...


/ ******** ESTEM DE REFORMES ******** \
|                   |
| I ben aviat estrenarem el nou web! |
|                   |
| Podeu seguir contactant amb     |
| nosaltres pels canals habituals:  | 
|                   |
| >>> info @ bitbuit.cat       |
|                   |
\ MMMMMmmmmuuuoltes gràcies!!     /
 -------------------------------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||